Historiaa

 

Osastotoiminnan alku

Tampereen kirvesmiesten ammattiosaston perustava kokous järjestettiin 25. päivänä helmikuuta vuonna 1898. Työväentalon kokoushuoneeseen oli saapunut parikymmentä kirvesmiestä, eli suunnilleen puolet ennakkoon suoritetussa koemerkinnässä mukaan lupautuneista. Yhdistyksen säännöt saatiin hyväksyttyä keskinäisessä yhteisymmärryksessä. Sääntöjen mukaan osastoon valittiin kahdeksanhenkinen toimikunta, jonka jäsenistä yhden sai nimittää Ulkotyöväenyhdistys.

 

Osaston säännöistä:


Osaston tarkoitus on yhdistää kirvesmiesten ja sen yhteyteen läheisesti kuuluvia ammattia harjoittavia henkilöitä Tampereella yhteiseen toimintaan jäsentensä yleisen sivistyksen, siveellisyyden ja ammattitaidon sekä siitä riippuvan yhteiskunnallisen aseman kohottamiseksi, kuin myös heidän aineellisen toimeentulonsa vaurastuttamiseksi.”

Kirvesmiesten ammattiosaston säännöissä osaston tehtäviksi lueteltiin seuraavat asiat:

1:ksi) hankkia ammattipiirustuksia ja kirjallisuutta, toimeen panna esitelmiä rakennusammattiin kuuluvista aineista, sekä valvoa, että osaston jäsenet ja muut sen toiminta-alaan kuuluvat henkilöt saavat tilaisuuden nauttia ajanmukaista kouluopetusta;

2:ksi) pitää huolta siitä, että hyvä järjestys vallitsee ammattitoverien kesken;

3:ksi) panna toimeen hyödyllisiä ja jalostuttavia huveja;

4:ksi) voimiensa mukaan perustaa ja kannattaa apurahastoita, sekä ryhtyä muihin Yhdistyksen jäsenten taloudellisen taloudellisen toimeentulon parannusta tarkoittaviin toimiin.

 

Osaston lippu

 

Ensimmäisen toimintavuoden lopussa päätettiin osastolle valmistaa myös lippu, jota voitaisiin kantaa mukana kävelyretkillä. Lipun väriksi päätettiin perinteikäs punainen. Laadusta keskusteltaessa päätettiin tyytyä halpaan ja heikompilaatuiseen osastolippuun.

Kolmimiehinen lipputoimikunta valitsi kahdesta ehdotuksesta J. Niinisen tekemän ja ryhtyi toteuttamaan sitä. Vuoden 1899 lippu oli kantohihnaa vaille valmis, mutta sen vihkimistä jouduttiin siirtämään monta kertaa. Ensiksi se piti vihkiä perheiltaman yhteydessä ja sen jälkeen ajateltiin vihkimistä yhdessä muurarien lipun kanssa. Johtokunta piti lippua liian huonona ja olisi halunnut teettää sen tilalle toisen. Loppujen lopuksi kirvesmiesten lippu kuitenkin äänestyksessä hyväksyttiin korjaamattomana käyttöön vuoden 1900 tammikuussa.

 

(Lainaukset Juha Valtosen toimittamasta kirjasta ”Puusta betoniin – sata vuotta rakentajien ay-toimintaa Tampereella”)

 

Mistähän löytyisi kopio kaikkien aikojen ekasta pöytäkirjasta?