Alueluotot

Alueluotot -sivun nimi on lyhennelmä Pirkanmaan alueellisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteistyöorganisaatiosta.

Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja kokoontumisista tehdään muistiot. Ryhmä pyrkii eri yritysten toiminnan yhteismitallistamiseen esim. TR-mittausten ristiinkalibroinneilla, selvittelemällä tilastoinnin eroavuuksia (tapaturmataajuus) ja maksettuja hyvityksiä (työpaikkaohjaajat).

Myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen panostetaan, vaikkapa ottamalla yhteyttä poliittisiin päättäjiin rakentajille tärkeissä asioissa. Tästä on esimerkkinä opetusministerin tapaaminen ja ammattikoululla suoritettu TR-mittaus.

 

Ammattikoulun työturvallisuustilanne

Parhaiten asia selviää lukemalla dokumentin
"muistio_tr-mittaus_tredun_oppilastyömaa_ja_opetushallit.pdf", joka on toimintadokumenteissa alempana.'

 

Opetusministerin tapaaminen

Tapaamisesta laadittu muistio on luettavissa toinintadokumenteissa:
"muistio_pirkanmaan_alueelliset__2013-04-22.pdf".

 

Toimintadokumentit