VEDENERISTYSJAOSTO

Rakennusliiton osasto 10 on yleisosasto, jossa useat ammatit on edustettuina.
Osastoon kuuluvat bitumieristäjät/kermieristäjät muodostavat osaston sisällä vedeneristysjaoston.
Jaostossa on työvaliokunta johon kuuluu n. 10 ”pikimiestä” muutamasta eri yrityksestä.
Jaoston työvaliokunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa Osasto 10:n tiloissa osoitteessa Sorinkatu 4 A.
Kokoukset ovat avoimia kaikille osaston bitumieristäjille. Kokouksen ajan kohdat löytyvät Osasto 10 kotisivuilta.
Kauden toiminnasta tehdään suunnitelma ja tapahtuneesta toiminnasta toimintakertomus.
Jaoston kokouksissa keskustellaan ja käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
-urakka hinnoittelusta ja sen kehittämisestä
- hinnoittelemattomien töiden urakka hinnoittelu ja vertailu
- viestit neuvottelijoille hinnoittelun ”painotuksista”
-työntekijöiden edunvalvontaan liittyvät asiat
- työsuojelun kehittäminen
- työtilanteen kartoitus alueellamme
- akuuteista ja tulehtuneista tilanteista yrityksissä ja yhteiskunnassa
Jaoston työvaliokunta voi täydentää jäsenistöään kesken toimikauden, joten jokainen toiminnasta kiinnostunut, varsinkin nuori, on tervetullut!!
Työvaliokunnan jäsenluettelo ja muutakin tietoa löytyy Osasto 10:n kotisivuilta internetissä
www.raksa10.rakennusliitto.net
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Tapani Ilomäki puh. 0405931532
Sihteeri Heikki Hietaranta puh. 0405169430

Vedeneristysjaoston kokous 28.1.2016
 

Kokous avattiin klo 16.30. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Jaostolle valittiin puheenjohtajaksi Jari Kättö ja sihteeriksi Vesa Jokinen.

TYöehtosopimusasioista ja muista vedeneritäjien asioista puhui vierailulla

käynyt Lauri Haikola ,vedeneristäjien edunvalvoja toimitsija.Osaston hallituksen

asioita käsiteltiin pintapuolisesti.

Käsiteltiin järjestäytymistilanne Katehuollossa Icopalissa ja Kerabitissä,myös

työtilanne todettiin.Edunvalvonta risteily 22.3 2016 otettiin esille.

Muissa asioissa asbestipurkutyöt herättivät kysymyksiä.

Kokoukseen osallistui 12 vedeneristäjää kolmesta yrityksestä.

Seuraavat kokouspäivät 21.4 15.9 ja 15.12
 

Terveisin Jari Kättö