Rakennus- Kone- ja Raudoitusjaoston järjestäytymis kokouksen työjärjestys 15.1.2015

JAOSTON JÄRJESTÄYTYMIS KOKOUS

1    Kokouksen avaus
2    Kokouksenvirkailijoiden valinta
3    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5    Todetaan osallistujat
6    Henkilövalinnat v.2015

a)  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

b)  Sihteeri ja varasihteeri

c)  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)  ääntenlaskijat

e)  RKR-jaoston esitys kiinteistövastaava(27.11.2014 Yleinen kok. esitys Kari Järvinen)

f) Työvaliokunta v.2015

    Aluejärjestön edustajakokouksen edustajat v.2015

    Osasto 10. Hallituksen edustajat v.2015

7    Päätetään TVK:n kollekutsumistavasta,kokous,-ajasta,-tarjoilusta ynm.

8    Todetaan jaoston toimihenkilöidenkorvaukset v.2015(osaston hallituksen päätös)sekä matkakorvaukset osallistumis kerroilta.
9    Ilmoitus asiat

     Osaston ja selkäliiton yhteiset pilkkikisat 28.2.2015 Teiskon Kämmenniemessä.

10    Muut esille tulevat asiat.
11    Kokouksen päättäminen